Portstolper

2012-10-28 13.36.55.jpg

Beskrivelse

Portstolper fra ca 600,- til 2500,- stk

Til selvbyggere kan portstolper sendes eller hentes her etter avtale.

Detaljer

Mest brukt er diameter 30-45 cm.

Lengde etter avtale.

Bilder